Moet toch kunnen?
5 min
1.
Starten

Ruim 1,2 miljoen werknemers hebben jaarlijks te maken met discriminatie, pesten of (seksuele) intimidatie op het werk. 


Met behulp van deze RoadMapp gaan jullie samen in gesprek hoe jullie de werksfeer en het werkplezier in het team kunnen verhogen.


Achteraf krijgen jullie de uitkomsten toegestuurd.

Wie is jullie centrale spelleider?

De speelduur is circa 2 uur. Wie is de tijdbewaker?

15 min
2.
Wat vinden jullie?

Kijk samen naar onderstaande gedragsvoorbeelden. Wat vinden jullie van dit gedrag?

Welk onderwerp levert de meeste discussie op en waarom?

20 min
3.
Gevolgen

A. Wat zijn volgens jou mogelijke gevolgen van ongewenst gedrag?

Voor het individu?

Voor het team?

Voor de organisatie?

B. En hoe zou met deze gevolgen om kunnen worden gegaan?

Door het individu?

Door het team?

Door de organisatie?

20 min
4.
Zien

Bekijk nu samen dit korte filmpje:


Stel, je loopt met een camera door jullie gebouw.


Welk ongewenst gedrag zie jij tussen collega’s?

En wat maakt het gedrag ongewenst?


Denk voor jezelf één minuut na voor jullie antwoorden.


Ongewenst gedrag Wat het ongewenst maakt
1
2
3
5 min
5.
Pauzeren

Jullie zijn halverwege!

Neem een pauze en evalueer het gesprek.


Tijdbewaker: Hoe gaat het met de tijd?


Advocaat van de duivel: Hoe verloopt jullie gesprek?


Maak eventueel afspraken over het vervolg van jullie gesprek.

5 min
6.
Vraagstukken

Kies gezamenlijk drie vraagstukken over (on)gewenst gedrag waar jullie over door willen praten.

Fictief of waargebeurd | Actueel of uit het verleden | Over jezelf of iemand anders

Vraagstuk 1 Vraagstuk 2 Vraagstuk 3
15 min
7.
Helpen

Jullie eerste vraagstuk:

Wat kun jij, ter plekke of achteraf, doen om te helpen? Bedenk drie verschillende manieren.

Wat maakt het misschien lastig om te helpen?

Jullie tweede vraagstuk:

Wat kun jij, ter plekke of achteraf, doen om te helpen? Bedenk drie verschillende manieren.

Wat maakt het misschien lastig om te helpen?

Jullie derde vraagstuk:

Wat kun jij, ter plekke of achteraf, doen om te helpen? Bedenk drie verschillende manieren.

Wat maakt het misschien lastig om te helpen?

15 min
8.
Afspreken

A. Wat spreken wij als team nu af om in de toekomst met ongewenst gedrag om te gaan?

Denk bij personen aan: Teamleden, Leidinggevenden,
Omstanders, Vertrouwenspersoon, HR/P&O, Bedrijfsarts

Als
[ongewenst gedrag 1]
Dan gaan
[personen]
Dit doen
[actie]

Als
[ongewenst gedrag 2]
Dan gaan
[personen]
Dit doen
[actie]

Als
[ongewenst gedrag 3]
Dan gaan
[personen]
Dit doen
[actie]

Als
[ongewenst gedrag 4]
Dan gaan
[personen]
Dit doen
[actie]

B. En wat kunnen we doen om ongewenst gedrag te voorkomen?

15 min
9.
Teamsfeer

Samenvattend: Wat vinden wij samen belangrijk voor een goede teamsfeer?

5 min
10.
Nakaarten

Hoe heb jij dit RoadMapp gesprek beleefd?

En op welke manier gaan jullie elkaar scherp houden op de gemaakte afspraken (vraag 8)?

Bijna klaar! In het volgende scherm krijgen jullie de antwoorden toegestuurd!

Welkom bij deze Roadmapp!
3 2 1 Klaar voor de start?